Om
Om Assenbjerggaard


– 

Assenbjerggaard købte vi i 1982 af min far. Jeg er født her, men er vokset op på den noget større Flodagergaard. Flodagergaard har været i familiens eje i 14 generationer, hvorimod mine forældre købte Assenbjerggaard det år, da de blev gift, efter ca. 5 år byttede generationerne, og jeg kender Assenbjerggaard som mine bedsteforældres aftægtshjem.

Assenbjerggaard er på 23 hektar og består af 15 ha afgræsning samt 8 ha skov og mose. De første år forpagtede min far jorden, som blev dyrket med konventionel vårbyg, vi over tog gradvist jorden selv, og siden de første Skotske Højlandskvæg ankom i 1991, er gården drevet miljøvenligt, uden brug af pesticider og kunstgødning, når vi kommer til 1. maj 2021 er jord og dyr også økologiske.


Flodagergaard hvor vi er 14. generation, købte vi af mine forældre i 2003. Her er 70 hektar, som fordelt på 15 ha skov og krat og 55 ha under plov. Her dyrker vi alt grovfoder til vinteren samt lidt korn til kvæget. Siden 2015 har jorden her været drevet økologisk.

Skotsk Højlandskvæg kommer til gården
De første Skotsk Højlandskvæg købte vi i 1991, 4 kvier og en tyr, siden er besætningen vokset til at vi i vinteren 2020/21 har 135 dyr, heraf er der ca. 50 køer og drægtige kvier.

Det specielle ved højlandskvæget er, at det i modsætning til mange andre dyr stadig lever lige så naturligt, som de har gjort i århundreder.  Højlandskvæg med deres lange hår og lange horn er ganske enkelt uegnet til industriel og kommerciel kvægdrift.

Vi ønsker at drive vores gård ekstensivt, og økologisk, vores Skotske Højlandskvæg er en del af økosystemet her, de lever hele deres liv på store naturarealer og vores folde med skygge og læ. Kødets kvalitet er et resultat af årelange erfaringer med naturlige græsgange og vinterfoder der består af ensileret græs og lidt korn til kalvene under et år, alt er dyrket ekstensivt og økologis på vore egne marker, hertil motion og frisk luft.
Hos os har dyrene en stemme og ret til et godt og stressfrit liv, kalvene nyder godt af moderens omsorg til de er 7-10 måneder, og dyrene kan til enhver tid udføre, deres naturlige adfærd.  Sundt foder, frisk luft, bevægelse og et liv uden stress har stor indflydelse på dyrenes velbefindende, og kødets enestående kvalitet.

Der er kort vej til slagteriet, og vi kører altid mindst 2 dyr sammen, så dyrene ikke bliver stresset på vej til slagtehuset. Efter at dyrene er nænsomt slagtet bliver kødet er krogmodnet på ben i optil 21-23 dage i tempererede kølerum.

Vi er selvfølgelig godkendt af Dyrenesbeskyttelse

Gården har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Gården har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for fødevarer, miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.